top of page
Search
  • info0173266

Debiteurenbeheer in Coronatijd


Nu de eerste golf over ons heen is geslagen en de rust een beetje terug lijkt te keren waag ik me maar eens aan een blog over debiteurenbeheer in Coronatijd.

Normaal is debiteurenbeheer al niet het meest favoriete onderwerp binnen een onderneming, maar tijdens de Coronatijd bleek het helemaal een lastig vraagstuk.

Er werd op sommige dienstverleners, zoals bijvoorbeeld accountants, een beroep gedaan om inkomsten te behouden. Vaak was het nodig om inkomensgegevens te overleggen om een beroep te kunnen doen op bepaalde overbruggingsregels. De dienstverlener moest deze inkomensgegevens opmaken. De tijd die de dienstverlener daaraan spendeert wil hij graag factureren. Maar juist deze dienstverleners weten vaak hoe het écht met een onderneming gaat en vaak wordt er door debiteuren een beroep gedaan op de goede wil van de dienstverlener die hen in moeilijke tijden helpt.

Omzet is pas omzet als de factuur is voldaan.

Hoe daar mee om te gaan? Hoe zorg je er voor dat omzet ook daadwerkelijk omzet wordt? Met een aantal van mijn klanten heb ik vrij aan het begin van de crisis bekeken hoe dit gerealiseerd zou kunnen worden. De centrale vraag was steeds: Hoe beperk ik tijdens de Corona crisis het debiteurenrisico op een manier die bij mij past? Een debiteurenbeleid voeren zonder afbreuk te doen aan mijn klantvriendelijke uitstraling. Hoe pak je het debiteurenbeheer op als je klanten het moeilijk hebben? Het antwoord op die vragen verschilt van ondernemer tot ondernemer. Een aanpak die bij de één past, ervaart een ander als onplezierig.

Nu de eerste golf voorbij lijkt te zijn kan ik concluderen dat de persoonlijke aanpak gewerkt heeft. Over het algemeen worden de facturen binnen acceptabele betalingstermijnen voldaan. En ook belangrijk: de opdrachtgevers hebben geen klanten verloren! De gemeenschappelijke deler is een strak en eenduidig debiteurenbeleid voeren. Als jij je afvraagt hoe jij daar in de praktijk mee om kunt gaan dan kun je altijd contact met me opnemen!

38 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page