Even voorstellen

Wie is Noortje Niessen?

Achter ieder bedrijf staan één of meer personen. Vordering op Maat is opgericht door Noortje Niessen. Ik ben geboren en getogen in Midden-Brabant. Ik heb rechten gestudeerd in Maastricht en ben na mijn afstuderen in 2001 weer teruggekeerd naar Brabant.

Na mijn studie heb ik negen jaar bij een middelgroot advocatenkantoor in ’s-Hertogenbosch gewerkt. Met de rugzak aan ervaring die ik daar heb mogen opdoen is het tijd om mijn eigen adviespraktijk op te zetten en wel op het werkvlak waar mijn passie ligt: het incasseren van vorderingen, het opstellen en beoordelen van algemene voorwaarden en alles wat daarmee samenhangt. Het is voor mij een uitdaging om een vordering te incasseren op een manier waar mijn klant achterstaat. Het kosten-batenaspect is een speerpunt in mijn advisering. Er mag niet uit het oog worden verloren waar het daadwerkelijk om draait: op een zo snel mogelijke wijze de openstaande bedragen incasseren. Daarbij moet oog zijn voor alle belangen zoals bijvoorbeeld de relatie tussen mijn klant en haar afnemer. Bij een succesvolle incasso moeten zij, als het even kan, samen verder kunnen. Ik ben gewend om in dit spanningsveld te manouvreren en mij daarin te handhaven.

Vordering op Maat probeert te achterhalen waarom een klant niet kan/wil betalen en probeert vanuit die wetenschap de vordering te incasseren. In beginsel op een manier dat partijen na de incassoprocedure nog zonder verstoorde relatie met elkaar verder kunnen. Als blijkt dat dit niet mogelijk is dan zet ik mijn tanden in de zaak.

Een onderdeel van een goed debiteurenbeleid zijn de algemene voorwaarden. Deze voorwaarden moeten naadloos aansluiten op de bedrijfsvoering van de gebruiker. Het is belangrijk als ondernemer om jezelf de vraag te (blijven) stellen waar je risico’s loopt en deze vervolgens goed af te dekken.

Mijn doel is om mijn opdrachtgevers op een deskundige en betrokken wijze van advies te dienen op een manier die aansluit bij de wijze waarop mijn opdrachtgevers zaken doen. Resultaat telt, maar resultaat is meer dan alleen een geïncasseerde vordering!

Mocht je vragen hebben over het bovenstaande neem gerust vrijblijvend contact met mij op.

Comments are closed.