Disclaimer

De informatie op deze website komt tot stand onder verantwoordelijkheid van Vordering
op Maat. Vordering op Maat besteedt uiterste zorg aan een zo actuele, toegankelijke,
correcte en complete website. Het is echter mogelijk dat een deel van de informatie
verouderd, incompleet of onjuist is.

Aan de inhoud van deze website kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.
Vordering op Maat kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen
van het gebruik, op welke wijze dan ook, van de aangeboden informatie op
www.vorderingopmaat.nl.

Het is mogelijk dat via de website van Vordering op Maat toegang wordt geboden
tot websites en/of informatiebronnen van derden. Vordering op Maat kan evenmin
aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik van de informatie op
deze webpagina’s of -sites.

De informatie en illustraties op deze site mogen niet zonder voorafgaande schriftelijke
toestemming worden overgenomen of in welke wijze dan ook worden gekopieerd.

Comments are closed.